Fertilitetstester för män

Som nämnt tidigare är spermatest en typ av fertilitetstest för män. När man gör ett spermietest mäter man framförallt mängden levande sperma i manens ejakulation. Detta uttrycks vanligen som ett tal som anger hur många levande spermier man har per milliliter säd.

Spermietester

FertilitySCORE spermietest
* Mäter antal spermier och motilitet.
* Varje förpackning innehåller två kompletta självtester.
Beställ FertilitySCORE spermietest här

Swimcount Spermatest
Mäter inte bara spermiekoncentration utan även hur rörliga spermierna är.  Ett hemmatest som är lätt att använda och visar resultat på 30min.
Beställ Swimcount spermatest här