Fertilitetstester

Fertilitetstester – vad de är för något
När man talar om fertilitetstester i generella termer brukar man diskutera de tester som visar på om man är fertil eller inte. Med fertil avses att man har möjlighet att få barn. Det är en förvånansvärt stor del av folk i reproduktiv ålder som faktiskt inte kan få barn, det vill säga att de är infertila. De som hamnar i situationen att de har bestämt sig för att skaffa barn kan använda fertilitetstester för att ta reda på om de verkligen har möjlighet att få egen avkomma. Vetenskapliga undersökningar visar nämligen att det är möjligt att så många som 15 % av folk i Sverige som är i könsmogen ålder och fortfarande inte är för gamla för att inte kunna få barn, ändå inte har möjlighet att göra detta på grund av infertilitet.

Fertilitetstester – hur de fungerar
Det finns många olika sorters fertilitetstester som passar olika personer i olika situationer. Väljer man som par att utföra fertilitetstester brukar man först använda sig av så kallade hem tester. Mer om dessa i rubriken nedan. Efter att man har gjort ett sådant test (som påvisade på infertilitet) gör man bäst att besöka en läkare. Där kan man som kvinna få en gynekologundersökning bland annat som kan visa på om man faktiskt är infertil och vad man i så fall kan göra åt det. Hittar man ingen lösning genom gynekologundersökningen får läkaren (som ofta är specialiserad inom fertilitet) ta hjälp av andra undersökningsmetoder för att hitta en behandling till infertiliteten eller den nedsatta fertiliteten.